Vapnet - stockholm - Bing: Vapnet - Stockholm


Clif High bygger sina analyser på prediktioner som människor avslöjar genom de texter de producerar på internet. Inför 2017 avslöjade CH Bitcoinuppgången och #MeToo-rörelsen. Beträffande den sistnämnda kommer mera – endast de lågt hängande frukterna är plockade än så länge, menar han.

Nu står vi inför världshistoriens mest omfattande ekonomiska kris, och alla har varit konstruerade för att omfördela värden från medborgare till den globala ...


Vapnet - StockholmVapnet - StockholmVapnet - StockholmVapnet - Stockholm

og.roindex.info